Waarom minder Co2 uitstoot?

De huidige CV installaties (voor verwarming en warmwater) worden gestookt met aardgas, door verbranding van aardgas ontstaat Co2 en water. Deze wel bekende broeikasgas Co2 wordt gewoonweg op het dak van je huis uitgestoten. Het voordeel van een warmtepomp is dat deze alleen stroom gebruikt. En deze stroom kunnen we Co2 vrij opwekken. Hierdoor heeft men geen uitstoot meer van Co2 op het dak van je huis en draag je mee aan een beter milieu.

Waarom is deze warmtepomp nou zo effiecient?

De warmtepomp zorgt dat een lage energie inhoud (ontrokken uit bijvoorbeeld lucht, grond of water) wordt omgezet naar een bruikbare warmte.  Doordat je deze “gratis” energie op kan nemen krijg je meer warmte terug dan de energie die je in de warmtepomp toevoert.  Kort voorbeeld, De warmtepomp gebruikt 1000 watt maar de energie die je (gratis) uit de lucht opneemt heeft een waarde van 3000watt. Totaal genereert dit een warmte van +/- 4000watt!! Met andere woorden je krijgt veel meer warmte terug dan je energie die je erin toevoegt. Deze vertaling van hoge efficientie van een warmtepomp wordt vertaalt naar een coefficient of performance (COP). Daarbij geldt hoe hoger de COP waarde hoe meer enrgie je er zelf voor terug krijgt. Alle warmtepompen worden op deze COP waarde getest waardoor dit een belangrijke gegeven is. De huidige versies die op de markt zijn liggen rond de 2.5 en 4.5 COP.